Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Dubito, ergo cogito, ergo sum
Cogito ergo sum(Ik denk, dus ik ben) of meer precies Dubito, ergo cogito, ergo sum (Ik twijfel, dus ik denk, dus ik ben) is een filosofische stelling van René Descartes.
 
Descartes begint zijn filosofie vanuit een scepticistisch standpunt. Overgeleverde waarheden kunnen onwaar blijken te zijn, en ook je eigen waarneming kan je bedriegen.
Misschien is er wel een kwaadwillende god of demon die ons doorlopend probeert te bedriegen.
 
Als men echter daarvan uitgaat, is er dan nog iets wat we zeker kunnen weten? Daar komt het cogito ergo sum om de hoek kijken: Descartes kan wel aan alles twijfelen, hij kan in alles bedrogen worden, maar dan nog is er iemand (of iets) die twijfelt, die bedrogen wordt.
 
Het simpele feit dát hij twijfelt, impliceert dat hij bestaat. Daarmee is de eerste zekerheid terug in zijn filosofisch systeem, en heeft hij dus een grond om op te staan, een beginpunt om in zijn filosofie van uit te gaan.
 
 
 
Bron: Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Mocht u dus ooit twijfelen over uw bestaan... u twijfelt, dus u bent.

Reacties

Alina op 24-09-2008 10:32
Dan bén ik echt enorm!!   
NBR op 24-09-2008 13:54
uhm...
Deh Haagh op 24-09-2008 23:07
@Alina; Is al die twijfel in ieder geval goed voor je bestaan
Deh Haagh op 24-09-2008 23:08
@NBR; *Grijns* Ergens weet ik zeker dat jij niet langer meer twijfelt of je bestaat maar wel twijfelt of je wel genoeg met sex bezig bent.
NBR op 25-09-2008 07:58
@haagh: zefs daar kan geen twijfel over bestaan...
Deh Haagh op 25-09-2008 18:40
Ongetwijfeld....
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl